Uiteensetting

 

Teksuitleg

Communitas-e (saam met nous) skep deurlopend produkte wat gemeentes help om hulle hele week se ritme te belyn met God se groot Storie.  Gemeentes doen dit deur een teksgedeelte uit te pak vir verskillende situasies:  Stilword by die huis, kleingroep-byeenkomste, kategese-byeenkomste, eredienste en familie-oomblikke.

Al die produkte het as vertrekpunt die uitleg (eksegese) van 'n teksgedeelte. Ons wil graag gemeentes bemagtig om meer geïntegreerd as hele gemeente met die Bybel te werk en kry wonderlike stories van gemeentes wat dit reeds so doen. Dit help lidmate om nie net vir inligting na die Bybel te gaan nie maar vir verandering en veroorsaak spontane gesprekke oor die Bybel tussenmense van verskillende ouderdomme.

Ons hoop die produkte sal waarde toevoeg tot ’n geïntegreerde bedienings-model waar die hele gemeente ’n week lank saam delf en wandel uit een teks. Ons droom is dat mense beleef hoe ’n saam geleesde teksgedeelte ons as gelowiges laat groei.

Lidmaatskap Info