Uiteensetting

 

Tuisblad

Die Familie-Tuisblad is 'n weeklikse uitdeelstuk wat gemeente in hulle afkondigings-bladjie kan publiseer wat families help om hulle geloof elke dag op 'n baie praktiese manier uit te leef. Die Tuisblad sluit aan by die RCL fokusteks van die week en kan deur families en kleingroepe gebruik word. Dit bestaan uit verskillende afdelings: Bybeltyd, Bidtyd, Geselstyd, Speeltyd, Doentyd en Leeftyd. Nous verskaf dit in 'n formaat wat gemeentes maklik kan aanpas vir hulle spesifieke omstandighede. Daar is selfs 'n plek waar 'n gemeente hulle gemeente-naam kan intik om dit hul eie te maak.

Lidmaatskap Info