Uiteensetting

 

Kinderoomblik

Ons maak 'n voorstel vir 'n interaktiewe aktiwiteit wat die kleiner kinders betrek in die erediens. Dit sluit aan by die tema in die fokuteks van die dag. Ons probeer slegs 'n kreatiewe vonk gee wat die persoon wat hierdie moment hanteer self kan aanpas, uitbrei en verbeter.

Veral in die skoolkwartale gee ons ook 'n "Sakkie en Sieg." Dit is 'n kortfilm van 2-4 minute vir 'n heerlike kindermoment in eredienste of by die kinder-kerke. Sakkie en Sieg(fried Louw) gesels oor iets wat aansluit by die tema van die dag se fokusteks. Ons kry baie goeie terugvoer oor gemeentes wat hierdie produk gebruik.

Lidmaatskap Info