Uiteensetting

 

Kontakkring

Baie gemeentes moedig hulle kleingroepe, selle, wyke of Bybelstudiegroepe aan om die teksgedeelte wat die fokus van die Sondag se erediens is, reeds die week voor die tyd te lees en daaroor te gesels. Die weeklikse kontakkring wil hierdie gesprekke in kleiner groepe begelei.

 

Lidmaatskap Info