Uiteensetting

 

Dissipelskap

Die Drie-is-Genoeg gespreksblad is 'n weeklikse uitdeelstuk wat gemeente in hulle afkondigings-bladjie kan publiseer wat mense help om hulle geloof met twee geloofs-vriende te deel. Die Gespreksblad sluit aan by die RCL fokusteks van die week en help geloofs-vriende om saam te reis op hulle geloofspad. Dit bestaan uit verskillende afdelings: saam-bid, saam-groei, saam-gesels, saam-leef en saam-stap. Nous verskaf dit in 'n formaat wat gemeentes maklik kan aanpas vir hulle spesifieke omstandighede. Daar is selfs 'n plek waar 'n gemeente hulle gemeente-naam kan intik om dit hul eie te maak.

DisipelskapSlideB
DisipelskapSlideB2
DisipelskapSlideB3
DisipelskapSlideB4
DisipelskapSlideB5
1/5 
start stop bwd fwd

Lidmaatskap Info